Jdi na obsah Jdi na menu
 


  RODINNÉ CENTRUM SOVIČKA

  


     Rodinné centrum je jedinečnou příležitostí pro maminky na mateřské dovolené. Je to místo, kde se maminky (tatínkové, babičky) s malými dětmi, mohou neformálně scházet, společně tvořit, vyměňovat si zkušenosti, zúčastňovat se různých programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření.

     Dávají možnost vyjít z izolace, uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se jinak než jen u vaření či žehlení. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech rovnosti, dobrovolnosti a svépomoci.

     Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Všichni se učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti.

     Rodinné centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí svoji maminku v jiné roli než v domácnosti. Ženy zde mohou udržovat svou profesní orientaci, získávají nové zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu a posilují své sebevědomí. Setkávání mají neformální charakter a maminky i děti tu nalézají nové přátele.


 

 Kdo zřizuje RC:

 • maminky na MD
 • je založeno na principech dobrovolnosti a svépomoci
 • je pro celou rodinu

 


 Maminkám umožňuje:

 • setkávání, vzdělávání a aktivní trávení volného času se svými dětmi (zváni jsou však i tatínkové a další rodinní příslušníci bez rozdílu sociálního postavení a národnosti)
 • překonávání sociální izolace matek na MD
 • zúčastňovat se různých programů
 • podporu komunikace mezi rodinami a dětmi
 • zapojit se do vedení programu nebo fungování MC
 •  využít své schopnosti, znalosti a dovednosti
 • udržovat svou profesní orientaci
 • být povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek
 • vést své děti k dobrému využití volného času
 • nalézt nová přátelství a společenství

   


 Dětem umožňuje:

 • hrát si s neokoukanými hračkami
 • najít nová přátelství a kamarády
 • učit se sociálním dovednostem
 • poznat a rozvíjet své zájmy
 • dozvědět se mnoho nového o okolním světě, získávat nové postřehy, poznání, nápady a přísun nových informací
 • vidět svou matku v jiné roli než v domácnosti
 • setkávat se s vrstevníky před nástupem do MŠ

 

     Čím více maminek (rodičů) se zapojí, tím kvalitněji a třeba častěji bude RC fungovat.

 

      Rodiče také mohou podávat návrhy, co by chtěli s dětmi tvořit, dělat a aktivně se zapojovat do jejich realizace. RC se snaží vycházet všem vstříc, jak nejlépe to jde, podle aktuálních potřeb a možností všech zúčastněných.

 (převzato ze sítě MC)