Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

RODINNÉ CENTRUM SOVIČKA

  


     Rodinné centrum je jedinečnou příležitostí pro maminky na mateřské dovolené. Je to místo, kde se maminky (tatínkové, babičky) s malými dětmi, mohou neformálně scházet, společně tvořit, vyměňovat si zkušenosti, zúčastňovat se různých programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření.

     Dávají možnost vyjít z izolace, uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se jinak než jen u vaření či žehlení. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech rovnosti, dobrovolnosti a svépomoci.

     Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Všichni se učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti.

     Rodinné centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí svoji maminku v jiné roli než v domácnosti. Ženy zde mohou udržovat svou profesní orientaci, získávají nové zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu a posilují své sebevědomí. Setkávání mají neformální charakter a maminky i děti tu nalézají nové přátele.


 Kdo zřizuje RC:

     - zřizují maminky na MD

     - je založeno na principech dobrovolnosti a svépomoci

     - je pro celou rodinu


 Maminkám umožňuje:

     - setkávání, vzdělávání a aktivní trávení volného času se svými dětmi (zváni jsou však i tatínkové a další rod. příslušníci bez rozdílu soc. postavení a národnosti)

     - překonávání sociální izolace matek na MD

     -  podporu komunikace mezi rodinami a dětmi

     -  zúčastňovat se různých programů

     -  zapojit se do vedení programu nebo fungování MC

     -  využít své schopnosti, znalosti a dovednosti

       -  udržovat svou profesní orientaci

     - být povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek

     -  vést své děti k dobrému využití volného času

     -  nalézt nová přátelství a společenství


 Dětem umožňuje:

     - hrát si s neokoukanými hračkami

     - najít nová přátelství a kamarády

     - učit se sociálním dovednostem

     - poznat a rozvíjet své zájmy

     - dozvědět se mnoho nového o okolním světě, získávat nové postřehy, poznání,

   nápady a přísun nových informací

     - vidět svou matku v jiné roli než v domácnosti

     - setkávat se s vrstevníky před nástupem do MŠ


 

     Čím více maminek (rodičů) se zapojí, tím kvalitněji a třeba častěji bude RC fungovat.

 

      Rodiče také mohou podávat návrhy, co by chtěli s dětmi tvořit, dělat a aktivně se zapojovat do jejich realizace. RC se snaží vycházet všem vstříc, jak nejlépe to jde, podle aktuálních potřeb a možností všech zúčastněných.

 (převzato ze sítě MC)